1.Little Weakling

Słabeuszek / Little Weakling
18.09.2011
Oto on - z głową rozbitą na kawałki. Niedługo pójdziemy do doktora ;-)
That's him - with the head smashed into pieces. Soon we'll go to a doctor ;-)
Pamiętnik / Diary
18.09.2011
Każdy z 10-ciu braci będzie prowadził pamiętnik, opisując w nim zdarzenia ze swego ciekawego życia.
Eventually all of 10 dwarves will write a diary, describing their thrilling lifes.

                                                       okładka pamiętnika Słabeuszka

Operacja / Operation
29.10.2011


Trzymamy się razem / We stick together


The helmet in the proccess
01.04.2012

No comments:

Post a Comment